Vēlamies informēt, ka Tu neesi reģistrējies vai arī neesi iegājis savā City24 vidē. Visi objekti un meklējumi, kas tika saglabāti bez reģistrēšanās vai bez ieiešanas Tavā City24 vidē tiks automātiksi izdzēsti līdz ar interneta pārlūka sīkfailu izdzēšanu. Tavā City24 vidē Tavi saglabātie objekti un meklējumi būs pieejami jebkurā laikā.

Reģistrēties

Meklējumi un pieprasījumi

Izmantojot rīku "Saglabāt meklējumu", Tev ir iespēja šī meklējuma kritērijiem atbilstošus jaunus sludinājumus saņemt savā e-pastā. Tas ir iespējams: objektu meklēšanas rezultātu labajā pusē, nospiežot uz "Saglabāt meklējumu" un atzīmēt, ka vēlies šī meklējuma kritērijiem atbilstošus sludinājumus saņemt savā e-pastā.