TOP5 ieteikumi, kas jāzina par sava īpašuma tiesību statusu

Lai optimāli uzturētu sava īpašuma vērtību, kā arī veiksmīgi realizētu objektu nekustamā īpašuma tirgū, nepieciešams sakārtot visu ar īpašumu saistīto dokumentāciju. Tāpat ir būtiski izpētīt visu informāciju, kas pieejama par īpašumu, lai pasargātu sevi no iespējamiem sarežģījumiem nākotnē.

Noderīgi zināt, Baltic Sotheby`s International Realty

Noderīgi zināt, Baltic Sotheby`s International RealtyBaiba Kalniņa,  Baltic Sotheby`s International Realty nekustamā īpašuma pārvaldības pakalpojuma pārstāve, sniedz vērtīgus ieteikumus, kas būtu jāzina par īpašuma tiesību statusu. 

1. Reģistrācija Zemesgrāmatā
I
nformāciju par īpašumu jāskata publiski pieejamajā Zemesgrāmatā (www.zemesgramata.lv). Īpašniekiem tiek iedota zemesgrāmatas apliecība (papīra formātā), tomēr visa aktuālā informācija ir apskatāma valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, kas ir uzskatāma par centrālo datu bāzi, no kuras tiek izplatīta informācija par visiem zemesgrāmatā ierakstītajiem īpašumiem Latvijā. Zemesgrāmatā varat redzēt gan to, kas ir īpašuma pašreizējais īpašnieks, gan īpašuma objekta apgrūtinājumi u.c. dati. Tā sniedz vispārīgu priekšstatu par īpašumu, kā arī ļaus izvairīties no problēmām nākotnē, piemēram, lai no kāda negodprātīga īpašuma pārdevēja iecerētā īpašuma vietā neiegādātos pavisam citu īpašumu.

2. Apgrūtinājumi
N
oteikti jāizpēta, vai un kādi apgrūtinājumi ir īpašumam. Iepazīstoties ar īpašuma apgrūtinājumiem īpašuma zemesgrāmatas nodalījumā, būsiet informēts par tiem, kā arī gūsiet labāku priekšstatu, kā turpmāk varēsiet rīkoties ar savu īpašumu, un, vai apgrūtinājumi jūs ierobežos rīcībā. Īpašuma  Zemesgrāmatas nodalījumam  ir četras daļas, kurās ieraksta ziņas par: 1) nekustamo īpašumu, 2) nekustamā  īpašuma īpašnieku, 3) nekustamā  īpašuma apgrūtinājumiem un 4) nekustamā īpašuma parādiem.
Apgrūtinājumus var redzēt Zemesgrāmatas nodalījuma   3. un 4. daļā. Trešajā daļā ir fiksētas lietu tiesības, kur visbiežāk ir sastopamas reģistrētās īres (nomas) tiesības, bet ceturtajā – ķīlas tiesības.

Izplatīti apgrūtinājumi ir dažādas inženierkomunikācijas (ūdens, gāzes, kanalizācijas komunikācijas zemesgabalā, telekomunikāciju apgrūtinājumi). Jāņem vērā, ka, piemēram, Telekomunikāciju likums aizsargā šīs komunikācijas, un īpašnieks nevar šos savienojumus likvidēt tikai tāpēc, ka tie traucē. Ļoti bieži sastopami ir arī dažādu servitūtu (ceļš, ūdens u.c.) apgrūtinājumi. Servitūts ir apgrūtinājums, kas uzlikts vienam īpašumam un kalpo par labu citam īpašumam. Tas tiek ierakstīts Zemesgrāmatas nodalījumā, un, ja tas ir kalpojošais īpašums kādam par labu, tas ir saistoši īpašniekam, un ir jāpilda šīs saistības.

V
ietnē Latvija.lv un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, ir jāpārliecinās par ierakstiem par deklarētajām personām konkrētajā īpašumā. Šo informāciju pirms īpašuma iegādes nepieciešams iegūt, jo ne tikai nevēlami īrnieki - fiziskas personas, bet arī adresē reģistrētas juridiskās personas var sagādāt raizes jaunajam īpašniekam. Izziņu par deklarētājām personām var izņemt īpašuma īpašnieks, bet juridisko personu adreses var apskatīt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Ja
vēlaties iegādāties zemesgabalu, nepieciešams izpētīt arī t.s. iespējamos nākotnes apgrūtinājumus, kurus var atrast katras pašvaldības Teritorijas Attīstības plānā, kur redzams, kāds lietošanas mērķis ir paredzēts šai teritorijai. Tas ļaus pārliecināties, vai, piemēram, vietā, kur iecerēts celt privātmāju, nav plānota rūpnieciskā vai komercapbūve, vai netiek plānota automaģistrāle pāri jūsu zemesgabalam u.tml. Šādu informāciju - izziņu no būvvaldes - var jautāt sagādāt īpašuma pārdevējam, vai arī pašam ir iespēja iepazīties ar pašvaldībās publiski pieejamo informāciju.

3. Īpašuma galvenā dokumentācija: zemes robežu plāns, kadastrālā uzmērīšanas (inventarizācijas ) lieta
Valsts Zemes dienesta uzturētajā kadastra sistēmā   portālā Kadastrs.lv reģistrē un aktualizē galvenos datus par nekustamiem īpašumiem, zemes vienībām, ēkām (būvēm), telpu grupām, zemes vienību daļām un to raksturojošos datu, kā arī par īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem. Šai vietnē autorizējoties un izmantojot e-pakalpojumu pakalpojumu "Mani dati kadastrā" portālos Latvija.lv un Epakalpojumi.lv varēsiet atrast informāciju par savu īpašumu. Iespējams gan apskatīt sākotnējos dokumentus, jebkura īpašuma kadastrālo vērtību, gan arī pasūtīt informāciju elektroniski. Te būs būvju novietnes shēmas, faktiskie zemes plāni u.c. informācija, kas noteikti ir jāpārbauda, it īpaši gadījumos, kad pērkat īpašumu. Biežākās problēmas, ar kurām nācies saskarties praksē: zemes robežu plānā parādās neesošas būves, kuras "dabā" vairs nepastāv (ir nojauktas, bet to statuss nav legalizēts). Ir bijuši gadījumi, kad uz viena īpašnieka zemesgabala atrodas cita īpašnieka būves, kuras neredzam fiksētas Zemesgrāmatas nodalījumā, bet ir kadastra sistēmā. Šādas - cita īpašnieka ēkas - var radīt pamatīgus apgrūtinājumus jaunajam īpašniekam. Šo kadastra sistēmas informāciju noteikti būtu jāpārbauda un jāsakārto, jo cilvēki, kuri pērk īpašumus, kļūst arvien zinošāki un pieprasa korektu, faktam atbilstošu, informāciju, nemaz nerunājot par bankām, kuras, izsniedzot hipotekāros kredītus, šai informācijai pievērš lielu uzmanību un tā var būt izšķirošs faktors kredīta piešķiršanā.

4.
Ēku, būvju izvietojuma un plānojuma atbilstība kadastrālās uzmērīšanas  lietai
Bieži vien, iepazīstoties ar informāciju kadastra sistēmā, redzama neatbilstība īpašumam "dabā" ar to īpašuma statusu, kas ir fiksēts "uz papīra". Īpaši bieži to var novērot dzīvokļu un privātmāju īpašumiem, kuros veiktas dažādas pārbūves un uzlabojumi, bet kuri nav saskaņoti un pēc tam reģistrēti. Tādēļ šo jautājumu būtu jāsakārto, lai faktiskā situācija būtu fiksēta arī inventarizācijas lietā.

5. Īpašuma nodošana ekspluatācijā
Mūsu valstī tā ir klasiska problēma, jo daudzi dzīvo īpašumos, kas nav nodoti ekspluatācijā. Te nav runa par daudzdzīvokļu mājām, bet gan par dzīvokļiem, kuros veikti pārveidojumi, bet jo īpaši – par privātmājām. Lai sakārtotu visus īpašuma dokumentus, šim jautājumam ir jābūt atrisinātam. Ja īpašumam tiek plānota (vai jau ir notikusi) pārbūve, jārēķinās, ka ir nepieciešams izstrādāts projekts, tad norit pati izbūve (vai arī nosacīta izbūve, ja tā jau notikusi), seko inventarizācija un nodošana ekspluatācijā. Pēc tam visas izmaiņas jāieraksta Valsts Zemes dienesta kadastra sistēmā un Zemesgrāmatā. 

Jāatceras, ka bankas, izsniedzot kredītu, var izvirzīt konkrētus termiņus īpašuma nodošanai ekspluatācija, bet tos neievērojot – piemērot sankcijas.

"Kādā klasiskā latviešu filmā bija teiciens: "Mums viss kārtībā. Visi dokumenti kārtībā". Kāpēc ir svarīgi sakārtot visu īpašuma dokumentāciju? Pirmkārt, lai pašam īpašniekam būtu drošības sajūta, ka ar īpašumu viss ir kārtībā. Tā pēc būtības ir īpašuma likviditātes uzlabošana, kas nākotnē ļaus daudz veiksmīgāk pārdot īpašumu, ja radīsies tāda nepieciešamība. Otrkārt, ja īpašums tiek pārdots, jaunajam īpašniekam nebūs jāsaskaras ar iespējamām problēmām ar īpašumu, kuru risināšana ir gan laika, gan naudas ietilpīga. Augstāk minētie pieci soļi ir klasiska shēma, kas būtu jādara, lai pārliecinātos, ka ar īpašuma dokumentāciju viss ir kārtībā, tomēr jāņem vērā, ka var būt vēl daudz un dažādu nianšu katram īpašumam individuāli, tādēļ lieti noder profesionāļa padoms, kas pārzina nekustamo īpašumu jomu un var palīdzēt izvairīties no dažādiem "zemūdens akmeņiem"", saka Baiba Kalniņa.

Apzinoties, ka īpašuma dokumentācijas izpēte ir gan laikietilpīga, gan arī diezgan niansēta un, lai nodrošinātu savus klientus ar savas jomas profesionāļu pieredzi,  Baltic Sotheby`s International Realty nekustamā īpašuma pārvaldības pakalpojuma sniedzēji piedāvā uzņemties visas rūpes klientu vietā gan lai sakārtotu visu esošā īpašuma dokumentāciju, gan arī izpētīt un nodrošināt klientus ar visu informāciju par īpašumu, ko esat iecerējis iegādāties.

Ja jums nepieciešama konsultācija par jūsu īpašuma tiesību statusu vai tā juridisko jautājumu sakārtošanaaicinām rakstīt uz e-pastu baiba.kalnina@balsir.com vai zvanīt pa tālruni +371 29 259 025.

 

City24.lv iesaka:

KUR ĪPAŠUMS SATIEK ĪSTO SAIMNIEKU. IR SLUDINĀJUMS, IR DARĪJUMS! IEVIETO SLUDINĀJUMU City24.lv

PropTech Riga speciālisti: Blokķēdes tehnoloģija pilnībā mainīs nekustamā īpašuma nozari

16.08.2018

alt
alt

Pārdošanā nonākusi ekskluzīva privātmāja pašā ezera krastā

17.08.2018

Saistītās ziņas

alt

Pilsētplānotājs: Vai Maskavas forštate būs jaunais klusais centrs?

alt

Kādos gadījumos jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par pārdoto īpašumu?

alt

Veidi, kā gaišai dzīvesvietai piešķirt "asumiņu"

alt

Stājas spēkā jauni noteikumi, kas jāievēro daudzdzīvokļu namos ar gāzes iekārtām

alt

Eksperti atzīst - investējot īres īpašumā, jāpievērš uzmanība ne tikai atdevei

alt

Aptauja: Dūmu detektori nav uzstādīti 83% mājokļu

alt

Arī šogad prognozē jauno mājokļu cenu pieaugumu

alt

Kamīns – ne vien siltuma devējs, bet arī interjera elements

alt

Ieklausies eksperta padomos, kā radīt mājīguma sajūtu svētkos skandināvu stilā

Vēlaties uzzināt, cik lielu kredīta summu varat saņemt?

  • Iegādājoties mājokli jaunajā projektā, finansējuma apjoms līdz 85% no īpašuma tirgus vērtības.
  • Ar valsts garantiju finansējums var sasniegt līdz pat 95% no Jūsu nolūkotā mājokļa tirgus vērtības.
  • Pieteikties valsts garantijai Altum programmas ietvaros var jaunie speciālisti ar augstāko vai vidējo profesionālo izglītību vecumā līdz 35 gadiem, kā arī ģimenes, kuru apgādībā ir bērni līdz 23 gadu vecumam (ieskaitot).

Aktuālākie jauno projektu piedāvājumi vienuviet!

  • Piedāvājumi dažādām auditorijām: gan praktiska plānojuma ekonomiskās klases dzīvokļi ar pilnu apdari, gan energoefektīvas privātmājas Pierīgā, gan dzīvokļi Rīgas centrā.
  • Apskati projektus ne vien fotogrāfijās, bet izstaigā tos arī 360 grādu virtuālajās tūrēs.
  • Atrodi savam dzīvesstilam un iespējām piemērotāko mājokli, kā arī uzzini par jaunajiem projektiem, kurus vēl tikai attīstīs.

Lasītākās ziņas

1

Iemīļoti viesu nami, kas meklē jaunus saimniekus

2

Anniņmuižas Parka Rezidence Imantā - izvēlies jauno projektu vēsturiskā vietā

3

Rīdzinieku iecienītos Gaiļezera namus papildinās vēl trīs dzīvojamās mājas

4

"Estera Development" uzsāks "Liepziedu" otrās ēkas dzīvokļu rezervāciju

5

Četri interesantākie projekti, kas pērn finansēti platformā EstateGuru

6

Sestdien jaunajā projektā "Ziemeļblāzmas aleja" notiks atvērto durvju diena

City24 redaktora izvēle

alt

Iemīļoti viesu nami, kas meklē jaunus saimniekus

alt

Lampa – gaismas avots un dizaina priekšmets

alt

Zems enerģijas patēriņš, labāki dzīves apstākļi – ilgtspējīgi mājokļi Pierīgā