Pēdējais laiks sākt kārtot dokumentāciju, lai nākamgad saņemtu nekustamā īpašuma atlaides Rīgā

Ir pēdējais laiks sākt kārtot formalitātes, lai noteiktajā termiņā iesniegtu dokumentāciju Rīgas pašvaldībā un nākamgad saņemtu nekustamā īpašuma atvieglojumus, kas sasniedz no 25% līdz pat 90% no īpašuma nodokļa summas. Īpaši aktuāls šis jautājums ir tiem namīpašniekiem, kuriem pieder ēkas, kam ir valsts aizsardzības kultūras pieminekļa statuss vai arī šie namīpašumi atrodas Rīgas vēsturiskās apbūves teritorijā.

Uz namīpašnieku un ģimeņu, kas dzīvo daudzdzīvokļu ēkās, kurās ir sadalīti dzīvokļu īpašumi vai domājamās daļas, uzmanību vērš Baiba Kalniņa, Baltic Sotheby`s International Realty nekustamā īpašuma pārvaldības pakalpojuma pārstāve. 

„Nekustamā īpašuma nodoklis dzīvojamai ēkai Rīgas centrā ir vidēji no 10 līdz 30 tūkstošiem eiro gadā, bet, ja šī ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, tad nodokļa atvieglojums ir 50% no nodokļa par ēku. Arī namiem Mežaparkā, kur ir daudz  kultūras pieminekļa statusa ēku, nodoklis ir pietiekoši liels – divi, trīs tūkstoši eiro gadā par ēku, un, ja ir iespēja saņemt 50% atlaidi, tā ir ievērojama summa, lai to izmantotu!  Ja vēlaties pretendēt uz nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ēkām, kas attiecas, piemēram, uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem vai ēkām, kas atrodas Rīgas vēsturiskās apbūves teritorijā, visa dokumentācija par īpašuma statusu pašvaldībā jāiesniedz jau 1. oktobrī, tāpēc atlicis pietiekami maz laika, lai sagatavotu visu dokumentāciju un nākamgad baudītu mazāku nodokļa apmēru!” komentē speciāliste. 

Tāpat jau vairākus gadus Rīgā veiksmīgi darbojas programma, kuras ietvaros var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ēku fasāžu atjaunošanai. Staigājot pa galvaspilsētas centru redzam, ka šī iespēja tiek aktīvi izmantota: ir daudz atjaunojamu namu, un tāpēc tiem, kas plāno pretendēt uz šo programmu, arī der iepazīties ar tās nosacījumiem, piebilst B. Kalniņa. 

Baltic Sotheby`s International Realty  ir apkopojis informāciju, kādos gadījumos namīpašnieki vai dzīvokļa īpašnieki var pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, un ko paredz pašvaldības līdzfinansējuma programma ēku atjaunošanai. 

 • Nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā. 

To nosaka speciāli saistošie noteikumi („Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā. Rīgas domes saistošie noteikumi nr.198”), ar kuriem sīkāk var iepazīties vietnē likumi.lv. Plaša, izsmeļoša informācija par dažāda veida, t.sk. nekustamā īpašuma nodokļa, atvieglojumiem atrodama pašvaldības mājas lapā riga.lv zem Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes informācijas: tur ir atsevišķa sadaļa ar nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un piemērošanas nosacījumiem. Pašlaik Rīgā tiek piemēroti 8 dažādi atvieglojumi nekustamā īpašuma nodoklim. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides Rīgā attiecas uz ikvienu namīpašnieku: vai tas būtu Latvijas pilsonis vai ārvalstnieks.  

 • Ēkas, kurām ir valsts aizsardzības kultūras pieminekļa statuss. 

Namiem ar valsts aizsardzības kultūras pieminekļa statusu tiek piemērota atlaide - 50% no nekustamā īpašuma nodokļa par ēku. Lai saņemtu atvieglojumu nākamgad, šādu namu īpašniekiem ir pēdējais brīdis, lai paspētu sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju. Pirmkārt, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē (www.mantojums.lv) jāsaņem atzinums par to, ka ēka - kultūras vēstures piemineklis - ir saglabāts atbilstoši prasībām. Pārvaldes speciālisti-inspektori apseko šo īpašumu un izsniedz speciālu izziņu, kas ir derīga 3 gadus. Šo izziņu kopā ar iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu jāiesniedz Rīgas Būvvaldē līdz 1. oktobrim, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 2020. gadam.

 • Ēkas, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošu vēsturisku apbūvi un tiek saglabātas atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā noteiktajām prasībām, var saņemt 25% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim par ēku.
 • Veicināt daudzdzīvokļu ēku siltināšanu noteikti palīdz 90% nodokļa atlaide par ēku.
 • Ja ēka atrodas noteiktās Rīgas teritorijās (vēsturiskais centrs, Mežaparks, Ķīpsala, Kalnciema koka apbūves u.c. teritorijas), par izbūvētu ēkas fasādes dekoratīvo apgaismojumu var saņemt 25% nodokļa atvieglojumu, ja veikta pilna fasādes atjaunošana un izbūvēts tās apgaismojums – 50%, ja veikta pilna ēkas restaurācija un ir izveidots fasādes apgaismojums - 70%, bet restaurētām koka ēkām ar dekoratīvo apgaismojumu – pat 90%  nodokļa atlaidi ēkai. 
 • Arī daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji, kas mitinās valsts aizsardzības pieminekļa statusa namā (šādu ēku saraksts atrodams www.mantojums.lv) un kuru dzīvokļi ir sadalīti atsevišķos īpašumos vai ir kā domājamās daļas, var prasīt savam apsaimniekotājam vai biedrībai parūpēties par nodokļa atlaides piemērošanu katram dzīvoklim. Šādā gadījumā 50% u.c. nodokļa atlaides saņems nevis namīpašnieks, bet katra ģimene atsevišķi. 
 • Namīpašniek, pievērs uzmanību! Ja ēkā atrodas sabiedriskā labuma guvēji (piemēram, ir izīrētas telpas kādai  labdarības organizācijai birojam u.tml.), vai arī telpās notiek pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbība, tad arī tiek piemērotas nodokļa atlaides. Piemēram, par īpašumu, kuru lieto sabiedriskā labuma guvēji, piešķir 90% atlaidi no visas nodokļu summas (gan ēkas, gan zemes, bet par to proporciju, cik daudz telpas aizņem šāda organizācija).
 • Par zemi, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un tā tiek apsaimniekota atbilstoši prasībām un ir pieejama sabiedrībai – 90% atlaide no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas. Ja zeme tiek izmantota pašvaldības izglītības, kultūras un sociālo iestāžu darbības nodrošināšanai, vai arī šī zeme iznomāta pašvaldībai mazdārziņu vajadzībām  – 90% atlaide.
 • Ir iespējas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus arī personām, ja tās atbilst kādai konkrētai kategorijai. Piemēram, vientuļi pensionāri vai trūcīgas personas var saņemt 90% atlaidi, ja īpašumā dzīvo ģimene ar trim un vairāk bērniem – 90%, diviem bērniem – 70%, vienu bērnu – 50%  no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
 • Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai.

Pašvaldība piešķir 50% līdzfinansējumu (ne vairāk kā 20 000 eiro kultūras pieminekļa restaurācijai un atjaunošanai (fasādes, jumti, visi logi uz fasādes) vai arī ne vairāk kā 5000 eiro kultūras pieminekļa elementa – būvamatniecības izstrādājuma restaurācijai un atjaunošanai (logi, balkoni, durvis, lieveņi, arhitektoniskie elementi). Uz līdzfinansējumu var pretendēt valsts vai vietējās nozīmes pieminekļi vai arī tās ēkas, kas atrodas apbūves aizsardzības teritorijās un ir uzbūvētas līdz 1940. gadam. Konkrētā gada grantu konkurss parasti tiek izsludināts oktobrī – novembrī uz nākamo gadu un tajā apstiprinātie objekti jārealizē līdz 15. novembrim. 

2020. gada programmu plāno apstiprināt līdz šī gada novembrim un tā tiks uzsākta 2020. gada sākumā. Konsultācijas par nākamā gada programmu notiek jau tagad. Vairāk informācijas var atrast https://atjauno.riga.lv/

Kā norāda B. Kalniņa, daudzi namīpašnieki aktīvi izmanto šo programmu, jo atzinuši, ka ar domes piešķirto līdzfinansējumu un nodokļa atlaidēm, kas pēcāk pienākas par fasādes renovāciju un apgaismojuma izveidi, visas izmaksas var nosegt piecu gadu laikā.

 • Lai uzturētu pilsētu skaistu un motivētu namīpašniekus rūpēties par savu īpašumu, pašvaldībai ir ne tikai „burkāni”, ar ko tos iekārdināt, bet arī „pātaga” negodprātīgajiem: t.s. „graustu nodoklis”, kad tiek piemērots dubultliels nekustamā īpašuma nodoklis - 3% no kadastrālās vērtības - par īpašuma degradāciju un neuzturēšanu.

Baltic Sotheby`s International Realty nekustamā īpašuma pārvaldības pakalpojuma pārstāve Baiba Kalniņa atzīst, ka nodokļa atlaižu noformēšanas process Rīgas pašvaldībā ir pietiekoši vienkāršs, bet daudzi cilvēki izvēlas to nedarīt.  „Svarīgi zināt: ja vēlaties pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm, tās būs jāpiesaka katru gadu, jo netiek automātiski pagarinātas. Arī valsts aizsardzības kultūras pieminekļa statusā esošo ēku īpašniekiem jāseko līdzi, vai 3 gadus derīgā izziņa nenoveco. Lai gan visu dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas procedūras pašvaldībā ir maksimāli atvieglotas un ir paveicamas katram pašam, dažkārt vienkāršāk, laiku ekonomējot, šo procesu uzticēt zinošiem speciālistiem. Mēs sniedzam šādu pakalpojumu – īpašuma pārvaldība - un izdarām visas formalitātes īpašnieka vietā. Pārzinot visu šo procedūru, kā arī mūsu pieredze un zināšanas var garantēt, ka visi dokumenti būs korekti noformēti, nebūs nekādu aizķeršanos un nebūs tos atkal jāpapildina. Mēs regulāri monitorējam situāciju, sekojam līdzi reālajam nama statusam, un galvenais ieguvums īpašniekam ir laika ekonomija, jo tam vairs nav jānodarbojas ar visām formalitātēm un jāpārzina visa nodokļu piemērošanas kārtība no A līdz Z,” saka B. Kalniņa. Viņa atminas arī gadījumu, kad vairākām ēkām Mežaparkā tika sakārtots kultūras pieminekļa statuss, jo vairāki īpašnieki gribēja pie savas mājas kultūras pieminekļa statusa zīmi, jo uzskatīja, ka šāds statuss palielina viņu ēku vērtību.

B. Kalniņa vērš uzmanību, ka šī tēma ir aktuāla ne tikai tāpēc, ka līdz 1. oktobrim pieteikumi Būvvaldē jāiesniedz kultūras pieminekļa statusa ēku īpašniekiem atvieglojumu saņemšanai (citu statusu, t.sk., personu kategorijām, pašvaldībā iesniegums jāiesniedz līdz 15.decembrim), bet arī tāpēc, ka joprojām nav skaidrības, kad tieši (no 2020. vai 2021. gada) tiks piemērotas jaunās kadastrālās vērtības, kas cels daudzu īpašumu kadastrālo vērtību un līdz ar to – nodokļa apmēru. „Tādēļ atvieglojumi būs īpaši aktuāli,” piebilst speciāliste.

Jau ziņots: lai nodrošinātu savus klientus ar savas jomas profesionāļu pieredzi un apzinoties, ka īpašuma dokumentācijas izpēte ir gan laikietilpīga, gan arī diezgan niansēta, Baltic Sotheby`s International Realty kopš 2018. gada piedāvā nekustamā īpašuma pārvaldības un apsaimniekošanas pakalpojumus, uzņemoties visas rūpes klientu vietā gan lai sakārtotu visu esošā vai topošā īpašuma dokumentāciju, gan arī lai izpētītu un nodrošinātu klientus ar visu informāciju par īpašumu, kā arī lai uzturētu īpašumu kārtībā. Ja jums nepieciešama konsultācija par jūsu īpašuma tiesību statusu vai tā juridisko jautājumu sakārtošana, aicinām rakstīt uz e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālruni +371 29 259 025.

 

Ekspluatācijā nodots daudzdzīvokļu namu projekts Purvciemā “Hausmaņa terases”

14.08.2019

alt
alt

Ienesīgas investīcijas Park Residence dzīvokļu īpašumos Rīgas centrā

15.08.2019

Saistītās ziņas

alt

Iegādāties dzīvokli Vecrīgā par lieliskām cenām – tas beidzot ir iespējams!

alt

Nedēļas īpašums: ķēriens tenisa entuziastiem Garkalnes pusē

alt

Pieci padomi, kas palīdzēs izvērtēt apkārtnes piemērotību mājokļa iegādei

alt

Trīs mēnešu laikā rezervēta jau trešdaļa projekta "Ernestīne" dzīvokļu

alt

Privātmāju ciematā Ziedlejas Carnikavā sākusies 4. kārtas zemes gabalu pārdošana

alt

Komentē eksperti: vai riskējam, izvēloties īpašumu būvniecības laikā?

alt

Nedēļas īpašums: romantisks savrupnams ar Vecrīgas dvēseli

alt

Kapsulas iemūrēšana "Merks" jaunākajā projektā "Merks Duntes Zīles"

Karstākie jauno projektu piedāvājumi!

 • Karstākie dzīvokļu un māju projektu piedāvājumi Rīgas apkaimēs un Pierīgā.
 • Īpaši izdevīgi un pieejami cenu piedāvājumi, bonusi un pavisam svaigs mājokļu papildinājums jauno projektu tirgū.
 • Izvēles iespējas ikvienai auditorijai. Ja esi jauna mājokļa meklējumos, šī būs īstā vieta!

Lasītākās ziņas

1

Nedēļas īpašums: romantisks savrupnams ar Vecrīgas dvēseli

2

Trīs mēnešu laikā rezervēta jau trešdaļa projekta "Ernestīne" dzīvokļu

3

Privātmāju ciematā Ziedlejas Carnikavā sākusies 4. kārtas zemes gabalu pārdošana

4

Nedēļas īpašums: ķēriens tenisa entuziastiem Garkalnes pusē

5

Komentē eksperti: vai riskējam, izvēloties īpašumu būvniecības laikā?

6

Kapsulas iemūrēšana "Merks" jaunākajā projektā "Merks Duntes Zīles"

City24 redaktora izvēle

alt

Nedēļas īpašums: ķēriens tenisa entuziastiem Garkalnes pusē

alt

Nedēļas īpašums: romantisks savrupnams ar Vecrīgas dvēseli

alt

Ar skatu uz Cieceres ezeru - pārdod šarmantu namu Brocēnos