BTA kritizē policijas attieksmi Rīgas pils ugunsgrēka izmeklēšanā; sola avansā izmaksāt Ls 44 500 par celtniecības materiāliem

Apdrošināšanas AS "BTA Insurance Company" SE (BTA) patlaban ir gatava avansā izmaksāt 44 500 latus Rīgas pils rekonstrukcijas darbu veicējiem pilnsabiedrību "SBRE", jo iestājies apdrošināšanas gadījums un nodarīti zaudējumi par celtniecības darbiem un materiāliem.

BTA apdrošinājusi arī "SBRE" civiltiesisko atbildību. BTA piesaistījusi starptautiski sertificētu un neatkarīgu ugunsgrēku izmeklēšanas ekspertu no Lielbritānijas, lai pēc iespējas operatīvāk noskaidrotu Rīgas pils ugunsgrēka cēloņus. "Diemžēl pieaicinātajam ekspertam tiek liegta iespēja saņemt jebkādu informāciju no Valsts policijas, tai skaitā netiek sniegtas atbildes uz eksperta rakstiski uzdotajiem jautājumiem. Šāda rīcība no Valsts policijas amatpersonu puses rada bažas par to, vai valsts amatpersonas ir patiesi ieinteresētas pēc iespējas operatīvāk un vispusīgāk noskaidrot šī negadījuma cēloņus," paziņojumā medijiem norāda BTA, aicinot valsts amatpersonas ieklausīties starptautiski sertificēta eksperta pieredzē un neliegt iespēju ekspertiem savstarpēji sazināties, lai kopīgi pēc iespējas operatīvāk noskaidrotu patiesos Rīgas pils ugunsgrēka cēloņus.

BTA saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ar pilnsabiedrību "SBRE" apdrošinājusi visu veidu celtniecības riskus Rīgas pils rekonstrukcijas darbu laikā. Celtniecības visu risku apdrošināšana izsniegta uz laika periodu no 2012.gada 23.oktobra līdz 2015.gada 30.jūnijam. Saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu pilnsabiedrībai "SBRE", iestājoties apdrošināšanas gadījumam, var tikt atlīdzināti šādi zaudējumi: materiālās vērtības, kur apdrošinājuma summa jeb maksimālais zaudējuma apmērs ir 21,9 miljoni latu, civiltiesiskā atbildība, kur maksimālā apdrošinājuma summa ir 2,7 miljoni latu.

Materiālo vērtību apdrošinājuma maksimālā summa ietver celtniecības darbus un materiālus 21,7 miljonu latu apmērā, izdevumus būvgružu novākšanai pēc apdrošināšanas gadījuma 100 000 latu apmērā, būvlaukuma aprīkojumu 50 000 latu apmērā.

Patlaban Rīgas pilī notikušā ugunsgrēka rezultātā ir iestājies apdrošināšanas gadījums, un ir nodarīti zaudējumi pilnsabiedrības "SBRE" materiālajām vērtībām. Rīgas pils rekonstrukcijas darbi bija sākti salīdzinoši nesen, tādējādi objektā vēl nebija veikti vērienīgi materiālie ieguldījumi, kā arī objektā uz vietas neatradās liels daudzums būvniecības materiālu. Saskaņā ar BTA sākotnējiem aprēķiniem iespējamais materiālo zaudējumu apmērs par celtniecības darbiem un materiāliem ir 44 500 latu Papildus tiek precizēti zaudējumi par būvgružiem un celtniecības aprīkojumu. BTA turpina apkopt informāciju par to, kādi vēl zaudējumi radušies, lai aprēķinātu atlīdzības gala summu, taču jau tagad apdrošināšanas sabiedrība ir gatava izmaksāt avansā minēto summu būvniekam.

BTA ir apdrošinājusi arī pilnsabiedrības "SBRE" civiltiesisko atbildību, apņemoties segt zaudējumus, kas nodarīti trešo personu dzīvībai vai veselībai, vai trešo personu mantai. Civiltiesiskā atbildība iestāsies, ja tiks pierādīta pilnsabiedrības "SBRE" vaina ugunsgrēka izraisīšanā. BTA ir ieinteresēta pēc iespējas operatīvāk noskaidrot ugunsgrēka cēloņus, tāpēc ir piesaistījusi ne tikai Latvijas ekspertus, bet arī starptautiski atzītu, sertificētu, neatkarīgu ugunsgrēku tehnisko ekspertu Robertu Edvardsu no Lielbritānijas. Eksperts atzīst, ka līdz šim viņam nav bijusi iespēja vispusīgi izvērtēt situāciju, jo viņam liegta iespēja aptaujāt cilvēkus, kuri bijuši notikumā vietā, tādējādi viņam patlaban ir sarežģītāk spriest par ugunsgrēka patiesajiem iemesliem.

Edvardss paziņojumā medijiem norāda, ka jau 11 gadus izmeklē dažādus ugunsgrēkus dažādās pasaules vietās pēc vienotas shēmas: vietas apskate, aculiecinieku un glābšanas dienestu darbinieku intervijas un pieejamo materiālu analīze, visu iesaistīto pušu ekspertu diskusija, kurā notiek apmaiņa ar informāciju par pierādījumiem, kā rezultātā tiek pieņemts kopējais lēmums par ugunsgrēka cēloni.

"Saskaņā ar manu pieredzi šī metode ir vienlīdz labi strādājusi gan Lielbritānijas privātmāju, gan Ķīnas multimiljonu uzņēmuma fabrikas ugunsgrēka izmeklēšanas gadījumā. Rīgas pils ugunsgrēka gadījumā izmeklēšana rit pēc līdzīgiem principiem, taču līdz šim ir nācies saskarties ar Valsts policijas aizliegumu intervēt glābšanas dienesta darbiniekus, kuri izmeklēšanas procesam var sniegt būtisku informāciju par ugunsgrēka izcelšanās vietu. Arī pasaules pieredzē ir ierasta prakse, ka krimināllietas izmeklēšanas laikā ir aizliegts padziļināti intervēt iesaistītās personas, taču no izmeklēšanas iestāžu puses apdrošinātājam tiek pateikti fakti, kas paātrina izmeklēšanas procesu. Protams, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, ir iespējams veikt ugunsgrēka izmeklēšanas darbus arī nepilnīgas informācijas un pierādījumu trūkuma gadījumā. Taču tas ir laikietilpīgāk un dārgāk," komentē eksperts.

BTA plāno izstrādāt datorsimulāciju ar mainīgām ugunsgrēka izcelšanās vietām. "Taču, ja visu iesaistīto pušu eksperti sanāktu kopā un apmainītos ar pieejamajiem pierādījumiem un novērojumiem, iespējams, nestandarta izmeklēšanas paņēmieni nebūtu vajadzīgi un rezultātu mēs sasniegtu daudz ātrāk," paziņojumā medijiem norāda BTA eksperts.

BTA pauž neizpratni par Valsts policijas amatpersonu attieksmi, kas nevēlas sniegt informāciju ekspertam un aizbildinās ar, BTA ieskatā, nekorekti piemērotām Kriminālprocesa likuma normām par to, ka šādas informācijas sniegšana "neveicina kriminālprocesā nozīmīgu faktu noskaidrošanu, procesā iesaistīto personu un citu personu tiesību un likumīgo interešu nodrošināšanu".

BTA Valdes loceklis Oskars Hartmanis uzņēmuma vārdā aicina visus iesaistītos ekspertus apmainīties ar pierādījumiem un faktiem, lai tādējādi pēc iespējas ātrāk nonāktu pie rezultāta - ugunsgrēka iemesla noskaidrošanas.

"Pagājušajā nedēļā no Valsts policijas saņēmām atteikumu mūsu lūgumam ļaut Lielbritānijas ekspertam aptaujāt ugunsgrēka dzēšanā iesaistītās personas. Tādējādi pieaicinātajam neatkarīgajam, starptautiski sertificētajam ekspertam diemžēl ir liegta iespēja saņemt vispusīgu un maksimāli objektīvu informāciju par faktiskajiem apstākļiem, kas paildzina viņa darbu un liedz pēc iespējas ātrāk noskaidrot ugunsgrēka rašanās iemeslus. Tāpat arī Valsts policija atsakās atbildēt uz Lielbritānijas eksperta uzdotajiem rakstiskajiem jautājumiem," paziņojumā medijiem norāda BTA valdes loceklis Hartmanis.

BTA aicina valsts amatpersonas neliegt iespēju visu iesaistīto pušu pieaicinātajiem ekspertiem savstarpēji dalīties ar iegūto informāciju, neslēpt no starptautiski sertificētiem ekspertiem valsts ekspertu rīcībā esošo informāciju, lai veicinātu ātrāku lietas apstākļu noskaidrošanu.

"Ja izmeklēšanā tiks noskaidrots, ka ugunsgrēks radies būvnieku vainas dēļ, BTA pildīs savas saistības un saskaņā ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē noteiktajiem nosacījumiem segs trešām personām radītos zaudējumus," sola BTA.

Rīgas pils ēka kā īpašuma objekts nav apdrošināta BTA.

Jau ziņots, ka īpašumu apdrošināšanas polise noslēgta ar apdrošināšanas AS "Baltijas Apdrošināšanas nams". Atbilstoši "Baltijas Apdrošināšanas nama" izsniegtās īpašumu apdrošināšanas polises nosacījumiem Rīgas pils ir apdrošināta pret uguns, ūdens, plūdu, vētras, trešo personu prettiesiskās rīcības un zādzību risku. Šī polise ir spēkā arī objekta rekonstrukcijas un restaurācijas laikā. Polises īpašie noteikumi paredz, ka ir apdrošināti ugunsgrēka radīti zaudējumi, kā arī zaudējumi, kas radušies ugunsgrēka dzēšanas, piemēram, dūmu, sodrēju, salējuma rezultātā. Tāpat polise atlīdzina arī glābšanas darbus un drupu novākšanas aizvākšanas izdevumus - līdz 10% no konkrētā objekta apdrošinājuma summas. Ēka ir apdrošināta, iekļaujot telpu remonta apdari.

Kā ziņots, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) uzdevusi pilnsabiedrībai "SBRE" turpināt Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbus, vienlaikus paziņojot, ka tos neapmaksās no valsts līdzekļiem, jo tas būtu jādara būvniekiem vai apdrošinātājiem. VNĪ vērsies pie "Baltijas apdrošināšanas nama", savukārt pilnsabiedrība "SBRE" - pie "BTA" ar atlīdzības pieteikumiem.

Ugunsgrēkā, kas Rīgas pilī plosījās naktī uz 21.jūniju, tika izpostīta Rīgas pils 3200 kvadrātmetru platībā.

"SBRE" kategoriski norobežojas no atbildības par ugunsgrēka izcelšanos. Būvnieki norāda, ka ugunsgrēks izcēlies telpās, kurās tiem neesot bijusi piekļuve, kā arī vairākas stundas pēc tam, kad objekta uzraudzība oficiāli tika nodota militārajai policijai.

Policija par ugunsgrēku sākusi kriminālprocesu.

Īrei meklē dzīvokļus no 355 līdz 570 eiro mēnesī

22.07.2013

Izsolīs maksātnespējīgās "Kolonna Invest" nekustamos īpašumus

23.07.2013

Vēlaties uzzināt, cik lielu kredīta summu varat saņemt?

  • Iegādājoties mājokli jaunajā projektā, finansējuma apjoms līdz 85% no īpašuma tirgus vērtības.
  • Ar valsts garantiju finansējums var sasniegt līdz pat 95% no Jūsu nolūkotā mājokļa tirgus vērtības.
  • Pieteikties valsts garantijai Altum programmas ietvaros var jaunie speciālisti ar augstāko vai vidējo profesionālo izglītību vecumā līdz 35 gadiem, kā arī ģimenes, kuru apgādībā ir bērni līdz 23 gadu vecumam (ieskaitot).

Aktuālākie jauno projektu piedāvājumi vienuviet!

  • Piedāvājumi dažādām auditorijām: gan praktiska plānojuma ekonomiskās klases dzīvokļi ar pilnu apdari, gan energoefektīvas privātmājas Pierīgā, gan dzīvokļi Rīgas centrā.
  • Apskati projektus ne vien fotogrāfijās, bet izstaigā tos arī 360 grādu virtuālajās tūrēs.
  • Atrodi savam dzīvesstilam un iespējām piemērotāko mājokli, kā arī uzzini par jaunajiem projektiem, kurus vēl tikai attīstīs.

Lasītākās ziņas

1

Četras, iespējams, ekskluzīvākās privātmājas Rīgā un tās apkaimē

2

Projekta CENTRUS dzīvokļiem atlaides līdz pat 80 000 EUR

3

Attīstītāja pieredze: pērkot dzīvokli, nedrīkstam aizmirst novērtēt arī dzīvojamo ēku kopumā

4

Jasmine Garden izsludina Ziemassvētku akciju pēdējiem septiņiem dzīvokļiem. Īpašas dāvanas pircējiem!

5

Pieci moderni dzīvokļi, kuros novērtēt galvaspilsētas šiku

6

Uzņēmēju pieprasījums pēc pūļa finansējuma Latvijā strauji pieaug

City24 redaktora izvēle

alt

Attīstītāja pieredze: pērkot dzīvokli, nedrīkstam aizmirst novērtēt arī dzīvojamo ēku kopumā

alt

Četras, iespējams, ekskluzīvākās privātmājas Rīgā un tās apkaimē

alt

Klāt decembris – laiks mājokļa pārmaiņām