Reģistrēties

Required= obligāti

Sludinājumu publicēšana City24.lv portālā ir pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem, kuri ir sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu.

Obligāti norādāmā kontaktinformācija (vārds, e-pasts un tālrunis) tiks parādīta publiskajā vidē pie sludinājuma kontaktiem.

Lietotāja dati tiks saglabāti City24 datu bāzē.

  • Required
  • Required
  • Required
  • Required
  • Required

Homer – tā ir vietne, kur ikviens var atklāt iedvesmojošas arhitektūras, intejera un mājokļa iekārtošanas idejas. Atļaujot izmantot Tava sludinājuma attēlus publicēšanai Homer.lv vietnē, Tu vari iegūt papildu skatījumus savam sludinājumam.

Confirmation link